Rekonstrukce podkroví může být běh na delší trať. A to nejen kvůli náročnosti stavebních prací, ale také z administrativních důvodů posouzení na úřadě. Proto se v krátkosti pojďme podívat, jak se vyhnout procesu stavebního řízení. Které zásahy musí projít schvalovacím řízením?

V první řadě budete žádat o povolení při zásahu do nosné části domu. Obecně se nosnou konstrukcí ve stavebnictví rozumí kostra stavby, která zajišťuje pevnost, ochranu a stabilitu. Laicky řečeno střecha, fasáda a vnitřní nosné příčky. Nejčastější změnou je např. zvětšování okenních otvorů kvůli zajištění dostatku denního světla.

Na stavebním úřadě musíte hlásit i rekonstrukci půdních prostor. 

Pokud původní podkrovní prostor není před rekonstrukcí obytný a slouží pouze jako sklad nebo půda, jde o tzv. změnu užívání stavby. I tento zásah je nutný oznámit stavebnímu úřadu. Čím méně budete zasahovat do současného stavu, tím méně náročné bude povolení.

Čím menší změny provedete, tím snadnější bude shánění povolení. Zdroj: convoy.tumblr.com

Změna užívání stavby může projít přes zjednodušené stavební řízení. Nejedná se o stavební povolení, ale o ohlášení stavebního záměru. V tomto případě stavebnímu úřadu změnu ohlásíme a nedojde-li k vyjádření do 40 kalendářních dnů od doručení, úřad automaticky souhlasí.

Stavební povolení budete potřebovat i pro instalaci nového krbu. Zdroj: jacintamustica.com

Máte rádi posezení u krbu a plánujete jej přistavět při rekonstrukci podkroví? Pokud v podkroví nestál původně, stavebnímu povolení se nevyhnete. Nový krb spolu s novým komínem zvyšuje nároky na požární bezpečnost stavby, což je přesně důvod, proč je nutné takové změny kontrolovat. Výchozím právním předpisem je vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008.

Nároky na střechy jsou v chráněných památkových oblastech velmi přísné. Zdroj: panoramio.com

Velkým oříškem pak bude změna vzhledu budovy. Konkrétně se vyhláška vztahuje na fyzické charakteristiky stavby jako tvar, rozměry, ale i barvu a povrchy. Výměna oken nebo střešní krytiny může být komplikovaná i ve chvíli, kdy měníme původní materiál za typově odlišný. Střešní krajina je v chráněných oblastech přísně regulována.

Bez povolení se do realizací staveb určitě nepouštějte. Zdroj: evropsky-rozhled.eu

Zásahy a rekonstrukce, které se týkají těchto témat a nejsou schváleny úřadem, se považují za nepovolené – tzv. „černé stavby“. Nikdo se o tom vlastně nemusí dovědět, dokud vám například soused nezačne závidět. Nedoporučuje se však takové úpravy realizovat, úřad vás pak může vyzvat k odstranění na vlastní náklady.

Na některá omezení stačí mít jen trochu pod čepicí. Zdroj: bp.blogspot.com

Některá omezení a předpisy se dají s chytrostí obejít, ať už jde o změnu názvosloví v dokumentaci nebo o využití chyb a mezer v legislativě. Můžeme se nechat inspirovat slavným architektem Erickem van Egeraatem, který dokázal protlačit developerský záměr do oblasti s omezením na 4 patra a podkroví. Udělal sice patra 4, přesně dle vyhlášky, v podkroví však navrhl dalších 7 pater…