Je to přímo neuvěřitelné. V hlavách nám stále rezonují vzpomínky na letní dovolené a obchody jsou již plné podzimní výzdoby, kterou brzy nahradí nablýskané vánoční girlandy a ozdoby všech tvarů. A právě toto období je snad nejvhodnější k tomu, abychom se zamysleli nad zimní údržbou střechy.

Podobně, jako před zimou dopřáváte péči svému čtyřkolovému miláčkovi, byste neměli zapomínat ani na svůj dům. Do jeho výstavby nebo koupě jste investovali celoživotní úspory, případně ho budete splácet až do důchodu. Je to s velkou pravděpodobností váš největší hmotný majetek, o který je potřeba se s náležitou pozorností i postarat. Jelikož střecha je tzv. pátou fasádou domu a je nejvíce vystavena působení povětrnostních vlivů, zaslouží si také největší pozornost. Na střechu během čtyř ročních období působí:

● slunce,
● voda – déšť, sníh, led, kroupy,
● vítr,
● prachové částice,
● výměšky ptáků, naváté listí a jiné nečistoty.

Pokud si zvyknete na pravidelnou kontrolu střechy a souvisejících konstrukcí, zjistíte, že půjde o časově poměrně nenáročnou záležitost. Prevencí přitom můžete zabránit větším škodám, jejichž náprava by vás mohla stát hodně úsilí, času i peněz.

stresne-okno-skridla-strecha-okna-velux

Kontrola střechy má několik etap

Nejlepší je začít z vnější strany, a to vizuální kontrolou stavu střešní krytiny spojenou s odstraněním hrubých nečistot. Práce je vhodné naplánovat na pěkný slunečný den, kdy jdou dobře vidět případné praskliny, nerovnosti a odchylky na krytině, a také práce jde lépe od ruky. Během pohybu na střeše odstraňte všechny hrubé nečistoty na krytině, které se vyskytují především v úžlabích, za komíny a u různých prostupů.  

Pokud je to nutné a máte vhodné podmínky a pomůcky, můžete krytinu očistit i tlakovou vodou. Dělejte to ale tak, aby vám stříkající voda nevtékala pod krytinu. Uvolněné tvarovky je potřeba správně uložit a pojistit jejich polohu vhodným způsobem (šroub, drát, případně speciální úchyt). Poškozené tašky a hřebenáče je potřeba vyměnit, případné škrábance na kovové krytině přetřít a dotáhnout uvolněné šrouby. 

stresne-okno-strecha-dom-robotnik-strechar-vrtacka

Souběžně s kontrolou střešní krytiny zkontrolujte stav klempířských konstrukcí. Očistěte je. Případné praskliny ve spojích protmelte silikonovým tmelem, uvolněné části upevněte pomocí příponek z plechu nebo drátu, případně šroubem. Pokud se na povrchu klempířských konstrukcí objevila koroze, poškozené části zbavte rzi brusným papírem a přetřete ochranným lakem. Respektujte přitom pokyny výrobce.

Kontrolu střechy ukončete kontrolou okapového systému, jeho vyčištěním, vyrovnáním, případně úpravou spádování. Zanášení odpadních trubek předejdete vložením a pravidelným čištěním (dvakrát ročně) čistících košů do kotlíků a ochranných sítěk do žlabů. Čisté a dobře vyspádované žlaby jsou přirozeně chráněny před korozí, neboť z nich voda poměrně rychle odtéká a nezůstávají trvale vlhké. Pravidelným vyčištěním zabráníte i jejich ucpávání a protékání nečistot přes vrchní okraj žlabů a následnému znečištění a poškození omítky.

TIP

Pokud na krytině, střešním plášti nebo na klempířských výrobcích zjistíte větší poškození, naplánujte jejich opravu profesionály. Počítejte však s poměrně dlouhými čekacími dobami.

Nezapomeňte na okna 

Po kontrole střechy z vnější strany přistupte ke kontrole a údržbě střešních oken. Tento proces začněte důkladným očištěním a umytím okna. Ne kvůli sousedům, ale proto, abyste zajistili dlouholeté bezporuchové fungování okna. Nezapomeňte na to, že okno není jen zasklená plocha. Je to i jeho rám s kováním a lemováním.  

stresne-okno-velux-strecha-komin-skridla-terasa

Všechny součásti okna důsledně zbavte prachu. Pomůže vám v tom vysavač i štětec. Nezapomeňte na spáru mezi rámem okna a krytinou. Vně velmi často uvíznou listy a jiné větší nečistoty. Pozornost věnujte i všem štěrbinám. Nedopusťte, aby se ucpaly nečistotami. Celé okno omyjte měkkým hadříkem namočeným ve slabém saponátovém roztoku.

TIP

Nikdy nečistěte okno na sucho. Mohlo by dojít k poškrábání jeho povrchu.

Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat zaskleným plochám, které dnes mají speciální povrchové úpravy citlivé na oděr. Na závěr přetřete ještě všechna těsnění, aby na nich nezůstaly částečky, které by je mohly zdeformovat a časem způsobit jejich znefunkčnění. Během čištění oken zkontrolujte funkčnost klik a kování. V případě potřeby je dotáhněte. Promažte je speciálním, k tomu určeným mazadlem.

stresne-okno-skridla-zateplenie

Nezapomínejte větrat! 

Je to důležité nejen kvůli delší životnosti oken, ale především kvůli zdravějšímu vnitřnímu prostředí. S příchodem podzimu na to lidé často zapomínají. V zimě se zásadně nedoporučuje větrat přes ventilační klapku, naopak by se mělo větrat krátce a intenzivně, aby se rychle vyměnil vzduch v celém interiéru. Doba větrání závisí na venkovní teplotě, v silných mrazech stačí otevřít okna dokořán asi na 3 až 5 minut, a to dvakrát až třikrát denně. Krátké provětrání zajistí, že se nábytek ani stěny během větrání neochladí. Výměnou vlhkého vnitřního vzduchu za sušší venkovní vzduch zároveň šetříte náklady na vytápění, neboť voda obsažená ve vzduchu absorbuje hodně tepla.

Bezpečnost na prvním místě

Nezapomínejte, že veškeré práce na střeše jsou práce ve výšce. Myslete proto neustále na svou bezpečnost. Práce na střeše provádějte vždy ve dvou. Během kontroly a údržby střechy mají výhodu ti, kdo investovali do střešních výlezů, případně do střešních lávek, které usnadňují pohyb po střeše. Používejte pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou. Pokud k vylezení na střechu potřebujete žebřík, předem si zkontrolujte jeho stabilitu. Nezapomeňte zkontrolovat plochu, na které bude stát. Měla by být rovná a dostatečně pevná. Legislativa předepisuje nutnost instalace bezpečnostních prvků na střeše, o které se lze během prací ukotvit a předejít tak nepříjemným, až fatálním následkům v případě pádu. Použijte je.

Co je dobré si zapamatovat?

  • Pravidelná údržba střechy i příslušenství se vám mnohonásobně vrátí.
  • Při kontrole střechy se zaměřte na střešní krytinu, klempířské konstrukce a okapový systém.
  • Každou etapu kontroly začněte očištěním dotčených součástí střechy.
  • Zvláštní pozornost věnujte čištění, kontrole a údržbě střešních oken.
  • Při pohybu po střeše nezapomínejte na svou bezpečnost i bezpečnost okolí.
  • Opravu částí střechy, na kterou si netroufáte, svěřte do rukou odborníků. Nezapomínejte, že spolehliví profesionálové mají svůj pracovní kalendář obsazený na několik měsíců dopředu.