Plánujete stavbu domu a zvažujete solární panely? Skvělé rozhodnutí. Do budoucna díky nim ušetříte za energie, snížíte svůj dopad na životní prostředí a posílíte svou soběstačnost. Nyní navíc můžete na jejich pořízení využít dotace. Jestli se stále rozhodujete, podělíme se s vámi o to, co je energie ze slunce, jak ji lze využít a jaká střecha je nejvhodnější.

Co je energie ze slunce?

Sluneční neboli solární energie je obnovitelný zdroj energie generovaný sluncem, který je dostupný nám všem. Poskytuje ji sluneční záření dopadající na zemský povrch a lze ji využívat jak aktivně, tak pasivně.

Aktivní získávání solární energie vyžaduje využití solárních panelů, které ji promění v tepelnou či elektrickou energii. Pasivní zisky spočívají ve skleníkovém jevu a stačí k nim ​​optimálně postavený dům.

Solární panely a aktivní energetické zisky

Dnes se běžně setkáte se dvěma typy solárních panelů: fototermickými a fotovoltaickými. U rodinných domů se instalují zpravidla na střechu. Je to proto, že jde o jinak nevyužité místo, které nebývá zastíněné a v ideálním případě má vhodný sklon a orientaci, jak si vysvětlíme dále v článku.

  • Fototermické panely pomocí solárních kolektorů přímo ohřívají užitkovou vodu, případně otopnou soustavu. Mají nižší pořizovací náklady, vyšší výnos energie, ale také vyšší váhu a lze je využít právě jen k ohřevu vody či vytápění.
  • Fotovoltaické panely promění sluneční energii v elektřinu, kterou využijete dle potřeby. Mají vyšší pořizovací náklady, ale také delší životnost. Mají také nižší váhu a nepotřebují tak velký sklon, je proto snazší je instalovat na různé typy střech.

Zajímavou variantou je také kombinace fototermických a fotovoltaických panelů, která pokryje co nejvyšší část spotřeby energií. S dostatkem panelů lze zajistit i běžný chod domu, kancelář při práci z domova nebo nabíjet elektromobil či koloběžku.

Pasivní energetické zisky

Jak jsme již zmínili, sluneční energii můžete využívat také pasivně. Když postavíte dům s vhodně umístěnými a dostatečně ​​velkými okny, slunce vám jej vyhřeje úplně zadarmo. Spotřebujete také méně elektrické energie na svícení, jelikož budete mít dostatek denního světla.

Tepelné zisky ze slunce lze využít natolik, že snížíte náklady na vytápění až o 90 %. Při stavbě je ale v takovém případě nutné myslet na optimální orientaci, vhodné umístění, velikost a ​​stínění oken, použít správné materiály, důkladně izolovat stěny a využít řízené větrání s rekuperací. Tento systém je typický pro pasivní domy.

Jakou střechu na solární panely

Hodí se solární panely na každou střechu? Ano i ne. U téměř každé střechy je možné najít řešení pro solární panely, někdy to ale bude jednodušší, jindy náročnější, a různí se také využitelnost. Důležitou roli hraje nejen typ, ale také stav střechy a její orientace.

Orientace sedlové střechy vs. solární panely

Ideální umístění solárních panelů je na jižní stranu se sklonem střechy 25–38°. Co si ale počít, když máte dům naplánovaný, nebo dokonce postavený jinak? Je lepší se na celý nápad vykašlat, nechat projekt předělat, nebo má smysl panely instalovat i na „nedokonalou“ střechu?

Orientace střechy na jih

Máte-li střechu orientovanou na jih, máte v podstatě vyhráno. V takovém případě získáváte energii po celý den. Přestože je udáván ideální sklon střechy pro panely 25–38°, pokud se držíte v rozmezí 20–50°, ztráty jsou minimální.

Orientace střechy na východ a západ

V případě umístění solárních panelů na východ či západ získáte asi o 20 % méně energie. Pokud to bude jihovýchod či jihozápad, jde o ztrátu 7–10 %. Nižší výnos lze kompenzovat pořízením většího množství panelů.

Praktické řešení nabízí také metoda východ-západ, kdy na každou stranu střechy umístíte polovinu panelů. Východní strana získává energii brzy ráno, západní zase večer. Takový systém se vyplatí zejména, když nemáte dostatečně velký zásobník a zároveň je ve vaší domácnosti nejvyšší spotřeba právě ráno a večer.

Orientace střechy na sever

Jestli existuje střecha, u které je lepší se instalaci fotovoltaických panelů vyhnout, jde právě o severní orientaci. V takovém případě instalace panelů nemá v našich podmínkách příliš velký smysl.

Solární panely a střešní okna

V případě sedlové střechy se nabízí kombinace fotovoltaických panelů se střešními okny. Kromě aktivních solárních zisků tak můžete sluneční paprsky využívat pasivně.

Paprsky proudící skrz střešní okna dokáží interiér příjemně vyhřát dokonce i v zimních měsících, když je jasná obloha. Kromě toho také ušetříte za energii na svícení, jelikož jimi projde i více světla.

Plochá střecha a solární panely: Na co si dát pozor?

Fotovoltaické panely lze umístit i na plochou střechu. Často se s tímto řešením setkáte například u administrativních budov, skladišť nebo parkovišť, ale také u panelových či rodinných domů. Plochá střecha ovšem postrádá optimální sklon a panely je nutné instalovat na nosnou konstrukci, která je nakloní do požadovaného úhlu.

Výhodou nosné konstrukce je možnost změny polohy do tří různých stupňů podle ročního období. Elektrickou energii tak v průběhu roku získáváte efektivněji. Nevýhodou je samozřejmě vyšší pořizovací cena a také vyšší váha.

Důležitější než typ střechy je její kvalita a stáří. Jednoduše musí střecha solární panely unést, což je s váhou nosné konstrukce a zátěžového systému náročnější. Proto je v první řadě nutné zpracování statického posudku, který ověří nosnost střechy a možnost instalace panelů.

Zelená střecha a solární panely

Máte dům s plochou střechou a láká vás zároveň představa přidat do svého okolí trochu zeleně navíc? Máme pro vás dobrou zprávu: ​​zelená střecha a solární panely se skvěle doplňují! Jde o další ukázku, jak spolu příroda a technologie umí fungovat, když dostanou příležitost.

Věděli jste?

Pokud si chcete pořídit plochou zelenou střechu, ale zároveň nainstalovat i světlíky, nebojte se této kombinace. Světlíky v tomto případě musí být osazeny minimálně 15 cm nad úroveň substrátu. Pro takové případy mají výrobci v nabídce speciální zvedací rámy.

Mezi výhody této kombinace patří:

  • Fotovoltaické panely brání záření slunečních paprsků na stínomilné rostliny.
  • Výpar z vegetace ochlazuje spodní stranu panelů a zvyšuje tak jejich efektivitu.
  • Konstrukce panelů se umístí na hydroizolaci místo přímého kotvení do střechy, které může hydroizolaci narušit.
  • Dvojnásobný krok pro udržitelnost – solární panely jako ekologický zdroj energie a zelená střecha rozšiřující biodiverzitu.

TIP

Na zelené střechy je možné čerpat dotace 700–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství v maximální výši 100 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Ideální střecha na solární panely? Existuje!

Jak vidíte, ideální střecha na fotovoltaiku skutečně existuje. Má sklon kolem 35° a je orientována na jih. Spolu se střešními okny pak energii získáváte aktivně i pasivně. Přílišnému přehřívání lze snadno zabránit kvalitní izolací a​​ stíněním, tepelným ztrátám zase pomocí řízeného větrání.

Investice do ​​zdravého a moderního bydlení dává smysl vzhledem k energetické krizi, inflaci i pohodlí v budoucnosti. Je dokonce možné, že v budoucnosti vznikne povinnost staré střechy rekonstruovat tak, aby vyhovovaly standardům udržitelnosti. V takovém případě je ideální rekonstrukci střechy spojit právě s ​​výměnou oken a instalací solárních systémů a využít přitom i dotace.

Pokud zvažujete pořízení fotovoltaiky na již hotový dům, nenechte se absencí dokonalého řešení odradit. V případě novostavby se ale skutečně vyplatí pečlivé plánování a výběr ideálního řešení.

Více cenných rad vám poskytne odborník

Osobní poradenství