Vegetačních střech v našich městech i na venkově přibývá, a to i přes rozpačité začátky. Mnozí majitelé nemovitostí se pro ně rozhodli na základě vlastního uvážení, jiní k tomu byli donuceni rozhodnutím úřadů. V mnoha městech nelze zkolaudovat plochou střechu bez zazelenění.

Zelené střechy mají řadu výhod, které pozitivně ovlivňují životní prostředí z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska. Dobrou zprávou je, že zeleň lze zakládat i na šikmých střechách. Mezi nejdůležitější výhody patří např:

1. Zadržování srážkové vody

Vrstvy rostlinného substrátu, střešní odvodňovací systém a samotné rostliny zachycují déšť a sníh a odvádějí je do kanalizace se zpožděním a v menším množství. Snižují tak přetížení odvodňovacího systému při přívalových deštích, a pokud jde o aglomeraci s velkým počtem vegetačních střech, výrazně snižují riziko lokálních záplav.

Zadržená voda se postupně odpařuje z výsadbového substrátu, ale i z rostlin, a pomáhá zlepšovat klima na samotné střeše i v jejím okolí. Také podíl prachových částic v ovzduší je výrazně nižší.

2. Zlepšení tepelného komfortu

Pod střechou i kolem budovy. Tím, že pohlcuje až polovinu slunečního záření, pomáhá výsadba udržovat tepelnou pohodu v místnostech pod střešní konstrukcí a snižuje energii potřebnou k jejich chlazení – některé zdroje uvádějí až 75 % úsporu energie na klimatizaci prostor. A nejen to. K ochlazování dochází také v bezprostřední blízkosti budov s vegetační střechou, kde může pokles teploty činit až 3 °C. Každá vegetační střecha reguluje teplotu. V létě příjemně chladí a v zimě temperuje.

Více cenných rad vám poskytne odborník

Osobní poradenství

3. Rozvoj biodiverzity

Rostliny pěstované na střechách jsou útočištěm pro hmyz, včetně včel, a také pro ptáky a další drobné živočichy. Takový ekosystém má příznivý vliv nejen na lidské zdraví a psychickou pohodu, ale také na celkový stav životního prostředí.

Mezi další výhody zelených střech patří zvýšená odolnost proti požáru nebo prodloužení životnosti střešního pláště, který je při správné konstrukci chráněn před mechanickým poškozením a účinky změn počasí. V neposlední řadě se dobře navržená a udržovaná vegetační střecha promítá do zvýšení tržní hodnoty nemovitosti.

Pokud se pro vybudování vegetační střechy rozhodnete, určitě se setkáte s mnoha protichůdnými názory. Ty přetrvávají jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. Přesvědčil vás někdo, že do zelených střech a zelených střech kombinovaných s odpočinkovými plochami, nebo dokonce užitkovými zahradami nelze zabudovat střešní okna, světlíky nebo světlovody? Není to pravda. Jaké další mýty kolují v povědomí veřejnosti? Pojďme se společně podívat na ty nejzávažnější z nich:

Přetíží stavební konstrukci = mýtus

Mnoho pochybovačů vám řekne, že obytná střecha nadměrně zatěžuje stavební konstrukci domu. U novostaveb tento argument absolutně neobstojí. Stavební inženýr již při návrhu projektu počítá s alternativou zelené střechy, takže všechny nosné části budou navrženy tak, aby odolaly zvýšenému zatížení.

Pokud uvažujete o vybudování vegetační střechy na stávající budově v rámci rekonstrukce, inspirujte se fakty:

  • Extenzivní vegetační střecha má běžnou výšku výsadbového substrátu 80 milimetrů
    a výsadbový substrát může po nasáknutí vodou vážit až 110 kg/m2. K dispozici jsou však i řešení s nižší hmotností. Pokud by taková střecha byla před rekonstrukcí zatížena stejnou vrstvou štěrku, ušetříte více než 20 kg zátěže na metr čtvereční.
  • Ke každé renovaci ploché střechy je třeba přistupovat individuálně a téměř všechny mohou po pečlivém prozkoumání poskytnout několik možností úspory zatížení. Jednou z dobrých cest je odstranění nefunkčních asfaltových pásů nebo poměrně těžkých škvárových zásypů. Vyplatí se je nahradit lehčí tepelnou izolací nebo spádovými vrstvami z polystyrenu, minerální vlny nebo jiného materiálu.

Když začne zatékat, nedá se opravit = mýtus

Další skupina odpůrců řešení zelených střech vás bude přesvědčovat, že jakmile vegetační střechou začne zatékat, nikdo ji neopraví. I toto tvrzení je mýtus – každou střešní krytinu lze opravit. Pokud je však dobře provedena, není důvod k obavám.

Je důležité, aby vegetační střechu vybudovala firma, která má v tomto oboru zkušenosti. Pokud kromě svých znalostí a know-how použije i kvalitní materiály, kterých je na trhu dostatek, bude mít živá střecha ještě delší životnost než střecha klasická. Vrstvy rostlinného substrátu i samotné rostliny mají na krytinu ochranný účinek a přispívají k její odolnosti vůči všem vnějším vlivům.

Věděli jste?

Plochá zelená střecha a zelené střechy se sklonem do 10 stupňů jsou jednodušší na realizaci. Aby dobře fungovaly, musí být vodotěsné, a tedy i světlíky v nich musí být osazené tak, aby se nestaly místem případných poruch. V praxi to znamená, že úroveň prosklení musí být nejméně 15 cm nad úrovní substrátu. Výrobci světlíků s tím počítají a dodávají na trh tzv. zvedací rámy. Výška podkladu a tloušťka tepelné izolace skladby střešního pláště určují počet zvedacích rámů, aby se horní část světlíku dostala do požadované polohy.

Ptáte se, z kolika vrstev se skládá plochá vegetační střecha? Při pohledu shora vidíme pouze vegetační rohož s výsadbou a štěrkové ohraničení kolem střešních oken a dalších částí střechy. Níže se nachází:
střešní substrát,
filtrační vrstva nebo textilie,
retenčně-drenážní vrstva,
hydroizolace,
tepelná izolace,
parotěsná zábrana,
nosná konstrukce.

Je příliš náročná na údržbu = mýtus

Tvrzení, že vegetační střecha vyžaduje od majitele mnoho pozornosti a času, neobstojí. Pokud se rozhodnete pro extenzivní střechu s výsadbou nenáročných rozchodníků, máte jistotu, že bude téměř bezúdržbová. Stačí několik hodin pozornosti ročně. Bude se jednat o odstranění vzrostlé zeleně a vyčištění výsadby od poškozených částí rostlin, případně občasné zavlažení. V prvních letech po realizaci nenáročné zelené střechy se budete spíše těšit, až se plochy mezi sazenicemi konečně zazelenají a opticky propojí.

Pokud se rozhodnete pro intenzivní výsadbu, bude vyžadovat více pozornosti a péče. Ani zde nejsou bez práce koláče. Bez péče se náročnější zeleni na tak klimaticky exponovaném místě, jakým střecha bezesporu je, nedaří.

Pokud máte skutečně na střeše zahradu, je třeba počítat s jejím zavlažováním, které však může být i automatizované. Bude nutná pravidelná péče, výživa, ošetřování a prořezávání rostlin a stromků. Ale ruku na srdce: pokud přemýšlíte o výjimečné střešní zahradě, která je neobvyklá z hlediska výsadby, užitku nebo estetiky, nepatříte už teď k mnoha zahradnickým nadšencům? Nebojte se k nim hrdě přihlásit – zahradničení je nejen volnočasovou aktivitou, ale také skvělým lékem pro duši podporujícím celkovou duševní i fyzickou pohodu.

Z ulice ji stejně neuvidíte = jak kdy

Plochá zelená střecha je dřina, kterou z ulice stejně neuvidíte. Je to vůbec argument? Pokud se rozhodnete pro střechu pokrytou vegetací, vytváříte ji pro vlastní potěšení, ne proto, abyste náhodné kolemjdoucí přesvědčili, že jste majiteli netradiční zahrady. Kromě toho si jistě najdete úhel, z něhož její krásu dokážete intenzivně vnímat.

Mimochodem, pokud bydlíte ve svažitém terénu a majitelé domů nad vámi vidí na vaši zelenou střechu, věřte, že je jen otázka času, kdy vás někdo z nich osloví a vyzná se vám, že pohled k vám na kvetoucí rostliny nebo stébla trávy ohýbající se ve větru je balzámem na duši. Pokud je vaše zelená střecha šikmá, budete si její krásu moci vychutnat sami.

Buď zeleň, nebo střešní okna = absolutní mýtus

Už vás někdy někdo „varoval“, že do vegetační střechy nelze zabudovat střešní okna, světlíky, výlezy ani světlovody? Těžko říct, kdo to vymyslel… Měli byste vědět, že všechny prvky používané pro osvětlení a větrání podkrovních obytných, kancelářských, technických nebo výrobních prostor lze snadno zabudovat do vegetační střechy.

Jen je třeba vzít v úvahu, že při použití vegetační střechy musí být všechny prosklené plochy chráněny před poškozením. Důležité je:

  • zajistit vhodné umístění střešních oken, aby nedocházelo k jejich znečištění vodou odrážející se od výsadbového substrátu,
  • zabránit rostlinám, aby svými listy atakovaly prosvětlovací zařízení.

Náš tip:

U šikmé zelené střechy je nutné zabránit sesunu substrátu a výsadby. Pokud je sklon střechy větší než 15 stupňů, odborníci již připomínají nutnost doplnit její skladbu podpůrným systémem.

Konkrétní řešení svěřte do rukou zkušené firmy. Kromě rozložení hmotnosti se postarají také o úpravu hřebene střechy. Při instalaci střešních oken na šikmou vegetační střechu je vhodné zhotovit vyvýšenou nosnou konstrukci pro střešní okno tak, aby výsadbový substrát nedosáhl na jeho konstrukci. Okno tak nesplyne s okolní výsadbou, ale bude důkladně chráněno před zanášením nečistotami. Jedná se o estetické a praktické systémové řešení, které doporučuje výrobce střešních oken. Montáž střešního okna na vegetační střechu lze také provést pomocí krycích plechů, podobně jako při montáži do vlnité nebo povlakové krytiny.

Ochrana je obvykle zajištěna dostatečně širokou obrubou bez výsadby kolem prosvětlovacích prvků. Obruba může být vyplněna praným štěrkem nebo dekorativním kamenivem. V této oblasti existuje řada řešení. Stačí nahlédnout do katalogu výrobce oken, zamyslet se a poradit se s odborníky.

Náš úsporný tip:

Zelené střechy jsou při vhodné orientaci ke světovým stranám i v hustší zástavbě ideální na instalaci zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické panely na produkci vlastní elektrické energie nebo slunečních kolektorů určených na ohřev vody.

Toto řešení musí být drahé = nemusí…

Dostáváme se k poslední skupině argumentů proti výstavbě zelených střech… Jsou založeny na tvrzeních o příliš vysoké ceně celé jejich realizace. Co k tomu říci? Zelené střechy nejsou levnou záležitostí. Zvláště pokud se rozhodnete pro intenzivní variantu a takovou střechu doplníte terasami, chodníčky, odpočinkovým mobiliářem apod.

Cena však má na rozhodnutí investora vliv jen zřídka. Pokud je vegetační střecha jednou
z jeho priorit, jistě si svůj sen splní.

Investice do živé vegetační střechy se majiteli domu vyplatí postupně a různými způsoby:

  • formou úspor za chlazení a topení,
  • lepším klimatem v okolí domu,
  • v dlouhodobém horizontu i oddělením nutnosti rekonstrukce střechy,
  • také výjimečností domu, který může působit jako pohádková chaloupka nebo naopak jako ultramoderní stavba s jedinečným vyzněním.

Když k této bilanci připočteme zisk v podobě příjemného prostoru pro volnočasové aktivity nebo místa pro život mnoha rostlin a drobných živočichů, pravděpodobně zjistíme, že náklady vynaložené na její založení jsou jedním z nejlepších rozhodnutí, které může investor při stavbě domu, nebo dokonce bytového domu učinit. Navíc každá soukromá nebo firemní zelená střecha je malým příspěvkem k dobru všech malým krokem k udržitelnějšímu způsobu života.