Díky nabídce dotací z programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů je rekonstrukce dostupnější než kdykoliv předtím. Ať už toužíte po výměně starých oken za nová a energeticky účinná, nebo se chystáte na celkovou rekonstrukci starého domu, máme pro vás přehled nejvýhodnějších dotačních možností, které nyní můžete využít.

Nová zelená: Dotace pro každého

Program Nová zelená úsporám (dále NZÚ) funguje již od roku 2014, je tedy nejdéle trvajícím dotačním programem na podporu energetické úspory rodinných a bytových domů v Česku. Velkou přednostní programu NZÚ je jeho vývoj a přizpůsobování se potřebám občanů.

V případě rodinných domů tak dnes kromě základního programu funguje také NZÚ Light a nejnovější přírůstek – podprogram Oprav dům po babičce. Každý dotační program míří na trochu jinou skupinu tak, aby pomohl co nejvíce lidem.

Na co lze dotace z NZÚ využít

Co se využití dotace z programu NZÚ týče, záleží na konkrétním podprogramu. Obecně se však dá říct, že jde o dotace na lepší a úspornější bydlení.

Mezi hlavní cíle dotačního programu patří:

  • snižování energetické náročnosti,
  • snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší,
  • motivace veřejnosti k úspornému způsobu bydlení,
  • zvýšení dostupnosti energeticky úsporných opatření pro domácnosti s nízkými příjmy.

Dotace tak lze využít například na zateplení domu, výměnu oken a dveří, stínící techniku (rolety a podobně), řízené větrání s rekuperací, využití tepla z odpadních vod, solární a fotovoltaické systémy, výměnu neekologických kotlů a další. Kombinací více úsporných opatření se navíc zvyšuje i celková výše získané úspory.

Cenné rady ohledně zateplení a výměny oken vám poskytne odborník.

Získejte konzultaci

Nová zelená úsporám Standard

Dotační program NZÚ ve variantě Standard je určen pro všechny majitele rodinných domů – pro fyzické osoby i firmy. Nové žádosti lze zasílat od 26. září 2023 a na zateplení včetně výměny oken a dveří mají žadatelé šanci získat celkový příspěvek ve výši až 950 000 Kč.

Dotace bude vyplacena až po finalizaci rekonstrukce a může pokrýt maximálně 50 % celkových nákladů, 60 % v případě Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

V případě standardního programu je možná investice do dílčího zateplení, v případě zvýšení vlivu na energetickou úsporu je však možné získat bonusy za vzájemnou kombinaci opatření. Například při čerpání dotace na zateplení fasády nebo střechy se tak vyplatí zároveň naplánovat výměnu oken za nová okna s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce je úplně nový program NZÚ na rekonstrukci starších rodinných domů. Jeho název může být zavádějící, ve skutečnosti je úplně jedno, jestli jste starší dům zdědili po babičce, nebo jste jej koupili.

Na komplexní zateplení včetně výměny oken a dveří lze získat dotaci až 1 000 000 Kč, která může opět pokrýt maximálně 50 % nákladů (60 % v případě vybraných krajů).

Na rozdíl od standardního programu je však možné dotaci získat formou zálohy dopředu. Navíc stát žadatelům pomůže i se spolufinancováním. Pravděpodobně už od února 2024 mohou čerpat od stavebních spořitelen a bank výhodné úvěry s úrokem do 3,5 procenta (resp. maximálně polovičním oproti úrokové sazbě stanovené ČNB v aktuálním období).

Cílem je pomoci zejména mladým rodinám s dětmi, které nemají dostatek úspor na rekonstrukci. Proto mají rodiny nárok na bonus až 50 000 Kč za každé dítě. V podmínkách však není stanoven věk žadatele a reálně o dotaci nemusí žádat ani rodina.

Je ovšem nutné splnit přísné podmínky pro přiznání dotace:

  • Žadatel musí být majitelem rodinného domu nebo rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení a musí být ekonomicky aktivní.
  • Všichni členové domácnosti musí mít v nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení alespoň 10 let po dokončení projektu (výjimkou jsou děti, které se osamostatní).
  • Vlastník ani jiný člen domácnosti nesmí vlastnit jinou nemovitost k bydlení nebo podíl v bytovém družstvu.
  • Program je možné využít také na novostavbu, a to v případě, že vznikne na místě staršího domu, zbouraného s cílem postavit na jeho místě dům nový.
  • Je nutné realizovat optimální zateplení objektu – dům musí po rekonstrukci splňovat nízkoenergetický standard, pro jehož dosažení je nutné zateplit většinu konstrukce a zároveň vyměnit okna a dveře, tedy výplně stavebních otvorů.

Nová zelená úsporám Light

Nakonec tady máme ještě zjednodušený program NZÚ Light. Odlehčená verze programu cílí na okamžité úspory energií pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Využít ji mohou příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně, domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení a od 17. 1. 2024 i rodiny pobírající přídavek na dítě.

Na rozdíl od standardního NZÚ a programu Oprav dům po babičce lze dotací pokrýt 100 % nákladů stavebních úprav. Podpora může být vyplacena předem a další výhodou je, že není potřeba projekt.

Na jeden objekt lze získat až 150 000 Kč na dílčí zateplení (kam spadá zateplení fasády, střechy, stropů a podlahy a výměna oken a dveří) a 90 000 Kč na instalaci solárního systému na ohřev vody s novou akumulační nádrží. Dotace na výměnu jednoho fasádního či střešního okna činí 12 000 Kč, což může pokrýt i celý náklad.

Dotace pro bytové domy

Dotační program NZÚ lze využít také při stavbě a rekonstrukci bytových domů. Program je určen jak pro bytová družstvaspolečenství vlastníků jednotek, tak pro bytové domy ve vlastnictví obcí, krajů, příspěvkových organizací apod. nebo bytové domy vlastněné fyzickou či právnickou osobou.

Proč rekonstruovat právě teď?

Investice do modernizace domova se vyplatí vždy, jelikož pomocí ní dlouhodobě zvýšíte hodnotu nemovitosti. Sníží se také měsíční náklady na energie a vaše ekologická stopa. Díky programům NZÚ jsou navíc dotace nyní dostupné téměř pro každého a investice je tak výrazně výhodnější.

Kromě ekonomického hlediska nezapomínejte ani na zdravotní benefity modernizace domova. Zateplení spojené s výměnou oken umožní optimální větrání a větší okna propustí více denního světla, což zvýší možnost využít pasivní energetické zisky. Snížení spotřeby energií pak pozitivně ovlivňuje nejen nás, ale také zdraví celé planety.