Věděli jste, že na modernizaci svého domova můžete využít dotace a podpůrné programy státu? Pusťte se do budování moderního, zdravého a kvalitního bydlení a šetřete nejen při rekonstrukci, ale také energie a životní prostředí v budoucnu. V článku najdete tipy, jak a kdy využít dotace.

Modernizace domova pomocí dotace

Investice do vlastního bydlení se vždy vyplatí. Kromě toho, že se vám bude bydlet příjemněji, zvýšíte také hodnotu svého domova. Zateplení, nová okna nebo třeba instalace solárních panelů sníží vaše výdaje za energie, poskytnou energetickou soběstačnost a mají pozitivní vliv na životní prostředí.

Dotace lze využít jak v bytových, tak v rodinných domech. Nejrozsáhlejší dotační program, který v Česku probíhá, je Nová zelená úsporám (NZÚ). Příspěvky můžete využít například na:

 • zateplení,
 • zelené střechy,
 • výměnu oken a dveří,
 • řízené větrání s rekuperací,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • výměnu neekologických kotlů,
 • solární a fotovoltaické systémy,
 • dobíjecí stanice pro osobní vozidla,
 • stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.),
 • zeleň na veřejně přístupném pozemku (pouze pro bytové domy),
 • systém k hospodaření s dešťovou vodou,
 • novostavbu s nízkou energetickou náročností,
 • projektovou podporu s bonusy za kombinaci více opatření.

Program Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším v  České republice. Dotace můžete čerpat u projektů rodinných i bytových domů, které mají za cíl energetickou úsporu či pozitivní dopad na změnu klimatu. Rozeberme si některé z nich podrobněji.

Snížení energetické náročnosti domu

Energetická krize a rostoucí ceny za elektřinu i plyn rozpoutaly diskuzi o snížení energetické náročnosti ve velkém. Dotaci můžete získat na komplexní či dílčí zateplení a také na výměnu oken a dveří – v případě, že mají na energetickou náročnost vliv. Výše dotace se odvíjí od kvality zateplení, může pokrýt až 50 % z celkových výdajů.

Jako nejúčinnější se jeví zateplení střechy či stropů, kudy uniká zejména u starších domů hodně tepla. Následuje výměna oken a v ideálním případě i komplexní zateplení fasády.
Tato kombinace modernizace domu vám může výrazně snížit tepelné ztráty.

Více cenných rad vám poskytne odborník

Osobní poradenství

Věděli jste?

Dotace lze čerpat i na památkově chráněné budovy.

Výměna oken

Rozhodli jste se v rámci šetření energií pro zateplení domova a chcete využít dotaci? Určitě je to krok správným směrem pro vaši peněženku i pro ekologii, ale nezapomeňte, že ani sebelepší zateplení vás nespasí před profukováním oken. Jelikož nová okna snižují energetickou náročnost domu, lze na ně čerpat dotaci.

Ideální je investovat do moderních oken s trojskly, která mají optimální tepelněizolační vlastnosti. Pokud vás čeká výměna střešních oken, je vhodné využít k úsporám i to, co nám dává příroda – orientujte střešní okna na jih, východ nebo západ a obohaťte se o tepelné zisky ze slunečního záření. U světlíků můžete počítat se solárními zisky v každém případě a světlovody vám zase ušetří energii z žárovek a lze je využít i u plochých střech.

Jak tedy využít dotace z NZÚ na nová okna? Při rekonstrukci je princip takový, že čím vyšších úspor energie dosáhnete, tím vyšší bude dotace z NZÚ – ideální je proto kombinace zateplení s výměnou oken. Další variantou je samostatná výměna starých oken s NZÚ Light, která má okamžité výsledky.

Rekonstrukce podkroví

Možná jste se i vy zamýšleli nad možností rekonstrukce podkroví, ať už s cílem zvětšení prostoru pro bydlení nebo se záměrem jiného využití. Právě teď, kdy je pro mladé rodiny stále obtížnější zajistit si vlastní nové bydlení, může být rekonstrukce podkroví ideálním řešením.

Dotace můžete získat také na zateplení střechy či stropů. S kompletní rekonstrukcí podkroví se pojí i výběr kvalitních střešních oken s trojsklem, která vám zajistí daleko lepší tepelnou izolaci – a tedy úsporu energií. Následně můžete kombinovat také dotace na fotovoltaické systémy.

TIP

Podívejte se, jak může rekonstrukce staršího domu vypadat krok po kroku. Ve stavebním deníku naleznete rady odborníků, technologická řešení a pracovní postupy.

Taková rekonstrukce určitě bude stát víc, než získáte z dotací, možná budete muset vyměnit i celou střechu, ale dotace vám mohou pokrýt až 50 % nákladů, což rozhodně není málo. Kromě toho, že zvětšíte svůj obytný prostor, poskytnete odrazový můstek také svým dětem. Investice se vyplatí zejména do budoucna a projeví se v úspoře výdajů za energie.

TIP

Spolu se zateplením můžete instalovat také venkovní stínicí techniku, která v zimě pomůže snížit náklady na vytápění a v létě naopak brání přehřívání – a snižuje náklady na klimatizaci.

Novostavba s nízkou energetickou náročností

Dotace můžete využít jak při rekonstrukci, tak při stavbě nebo koupi nového domu – pokud bude nízkoenergetický. Čím energeticky úspornější dům, tím vyšší dotace. Získat můžete až 500 000 Kč.

Novostavbu bez splnění přísných parametrů již nepostavíte – musí splňovat energetické standardy současnosti. Otázkou je, zda vám postačí splnit zákonná kritéria, nebo se rozhodnete od stavby moderního domu žádat víc. V takovém případě je rozdíl u nízkoenergetických staveb z hlediska parametrů i využívaných zdrojů.

Rozlišujeme například stavbu s téměř nulovou spotřebou energie, u které je třeba splnit přísnější kritéria pro zateplení, vytápění, větrání či osvětlení. Také musí využívat obnovitelné zdroje energie. Tyto stavby jsou zpravidla úspornější v porovnání s nízkoenergetickým standardem.

Dále známe stále oblíbenější pasivní domy, které v současnosti patří k propracovanějším stavbám. Takový dům využívá kombinaci více úsporných řešení ke snížení energetické náročnosti a přináší dlouhodobou úsporu.

Věděli jste?

Dnes se můžete setkat také s tzv. energeticky plusovým domem, který, jak tomu název napovídá, dokáže vyrobit více energie, než kolik sám spotřebuje. Využívá k tomu solární kolektory a fotovoltaiku.

Nebo jste možná slyšeli pojem ostrovní dům, který je soběstačný, šetrně hospodaří s dešťovou a šedou vodou, využívá čističku a je energeticky úsporný – energii vyrábí z vlastních zdrojů. I na takové stavby využijete dotace z NZÚ. Je jen na vás, co od domu očekáváte a které typy dotací si vyberete.

Stavba domu s nízkou energetickou náročností vyššího standardu, jakým pasivní dom rozhodně je, přináší nízké provozní náklady, šetrný přístup k životnímu prostředí a tepelný komfort v létě i v zimě. Pasívní dům lépe nakládá s elektrickou energií a je částečně soběstačný díky využití fotovoltaiky, zachytávání dešťové vody či zelené střeše.

Stavba takového domu vyžaduje vyšší počáteční investice, ale vyváží to nízké provozní náklady. Státní dotace rozhodně přijdou vhod a vstupní investice se díky nim mohou snížit o tisíce i desetitisíce korun.

Kotlíkové dotace

Skrze NZÚ lze čerpat také dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, lokálních topidel nebo elektrického vytápění za kotel nebo biomasu či tepelné čerpadlo. Výše příspěvku závisí na typu nového environmentálně šetrného způsobu vytápění.

Fotovoltaické systémy, solární panely a tepelná čerpadla

S pomocí dotace vybudujete solární fotovoltaickou elektrárnu a využívejte vlastní energii. Další variantou je solární termický či fotovoltaický ohřev vody nebo ohřev pomocí tepelného čerpadla. Výše příspěvku se odvíjí od systému, pro který se rozhodnete, může to ale být až 100 000 Kč.

Další možnosti využití dotací

Příspěvek lze využít i na další způsoby modernizace domova. Jde zejména o systémy řízeného větrání s rekuperací, hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech nebo stanic pro elektromobily.

V neposlední řadě můžete získat až 35 000 Kč na projektovou přípravu u většiny z výše zmíněných projektů. Když se pustíte do více úprav, máte navíc nárok na bonus za vybrané kombinace. Rekonstrukci si proto dobře rozmyslete a zvažte, jestli neinvestovat do několika vylepšení naráz.

TIP

Zaujalo vás některé z úsporných opatření, na která lze získat peníze z programu NZÚ nebo NZÚ Light? Možná vás potěší informace, že dotace lze využít také na trvale obývané rekreační stavby.

Nová zelená úsporám Light

Díky programu Nová zelená úsporám Light nyní na dotace dosáhnou i lidé s nižšími příjmy. Cílí na okamžité úspory energií pro příjemce starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení. NZÚ Light lze využít například na výměnu oken a dveří nebo na zateplení fasády, střechy i podlahy.

Na rozdíl od klasické NZÚ může dotace pokrýt i kompletní náklady stavebních úprav. Získat lze až 150 000 Kč na jeden objekt, záleží na velikosti a typu úprav. Například u oken činí dotace 12 000 Kč na jednu výplň. Výhodou pro žadateli je také to, že podpora může být vyplacena předem, nemusí tak vynakládat žádné vstupní investice.

Kdy a jak zažádat o dotaci

Žádost je nutné zaslat online přes Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí ČR. K podání žádosti je nutná elektronická identita občana a dle opatření, na které žádáte dotaci, potřebná dokumentace.

Například u dotace na zateplení přes klasickou NZÚ je to projektová dokumentace a energetické hodnocení. V případě NZÚ Light je potřeba fotodokumentace a Odborný posudek navrhovaných opatření, který lze získat zdarma.

Žádost je zpravidla možné podat před zahájením prací, v průběhu i po jejich dokončení. V každém případě je ale třeba mít k dispozici požadovanou dokumentaci, jako jsou fotografie nebo porovnání energetické náročnosti před a po úpravách.

U programu NZÚ příjem žádostí probíhá již od 12. října 2021 a můžete je podávat do 30. června 2025. Příjem žádostí do nového programu NZÚ Light se otevřel 9. ledna 2023, dotace budou ale vypláceny i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Výše dotací z programu NZÚ

Výše příspěvku, který získáte díky dotačnímu programu NZÚ, se odvíjí zejména od míry snížení energetické náročnosti. Příspěvky jsou vypláceny zpětně po realizaci až ve výši 50 % nákladů. V případě kombinace více opatření je nyní díky bonusům možno dostat zpět až 60 % nákladů.

Jelikož program NZÚ Light vznikl na podporu nízkorozpočtových domácností a renovace menšího rozsahu s okamžitým účinkem, dotace může pokrýt až 100 % nákladů. Maximální výše celkové dotace je 150 000 Kč na jeden rodinný dům, například dotace na okna jsou 12 000 Kč za jednu výplň a na zateplení můžete získat 6 000 Kč na běžný metr.

Modernizace domova = investice do budoucnosti

Obrovskou výhodou vlastní nemovitosti je, že zpravidla neztrácí na hodnotě. Její modernizací hodnotu naopak zvýšíte. Díky dotacím můžete nyní získat až 60 % nákladů zpět a realizace úsporných opatření se pozitivně promítne do kvality vašeho života, životního prostředí i výdajů za energie.

Začněte plánovat svou rekonstrukci. Ideální chvíle je právě teď.

Více cenných rad vám poskytne odborník

Osobní poradenství