Jen kdyby bylo možné zvednout střechu a přistavět podkroví… Kolik majitelů domů si takto povzdechne, když se snaží vyřešit problém zoufalého nedostatku místa k bydlení nebo přemrštěných cen nových nemovitostí nabízených na trhu. Pokud patříte mezi ně, vězte, že tato zdánlivě nereálná představa není vůbec absurdní.

Podíváme se na zoubek rekonstrukci, které i architekti, projektanti a stavební odborníci říkají jednoduše: zvednutí střechy. Za určitých předpokladů je poměrně snadno proveditelná. Nové bydlení nevyžaduje zbytečnou likvidaci starší, ale zdravé a funkční střechy nebo stavbu zcela nové. Investice je o to úspornější a únosnější, že základ atraktivního designového domu pod šikmou střechou často získáte položením dvou nebo tří vrstev cihel po obvodu původní stavby. Poté se střecha vrátí na své místo. Zní to jako sci-fi?

Pro začátek je třeba vědět, že:

  • Vybudovat obytné podkroví je jedním z oblíbených, relativně rychlých a finančně zajímavých způsobů, jak si zvětšit obytný prostor a vylepšit bydlení nebo umožnit dospělým dětem, které si zakládají rodinu, aby si vybudovaly vlastní startovací bydlení.
  • V některých případech to bohužel neumožňuje malá světlá výška prostoru pod střechou, tj. vzdálenost mezi nejvyšší vrstvou podlahy, tzv. nášlapnou vrstvou, a krokvemi v krovu.
  • Problém nastává, pokud by nové bydlení nesplňovalo podmínky zdravého mikroklimatu, jak jej definují normy.

Co říkají normy?

Světlá výška obytných prostor je stanovena technickou normou. Stanovuje, že světlá výška obytné místnosti může být snížena na nejméně 2400 mm a v podkrovních místnostech na 2300 mm. Podmínkou však je, že ostatní příslušné stavebně-technické parametry jsou v každém jednotlivém případě stanoveny tak, aby splňovaly základní požadavky na vytvoření zdravého životního prostředí.

Také říká, že místnost se zkosenými stropy musí mít v podkroví výšku min 2 300 mm nejméně nad polovinou podlahové plochy. Ta je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1,3 m nad podlahou.

Věděli jste?

Do obytné plochy místnosti se započítává pouze plocha, nad níž je minimální světlá výška 1200 mm.

Právě zvednutím střechy lze v některých případech zajistit dostatečnou světlou výšku podkrovních prostor. Výhody volby tohoto typu obnovy staršího rodinného domu jsou
v porovnání s klasickou přístavbou, která vyžaduje budování od základu, především:

  • výrazná úspora stavebních materiálů a prací,
  • zkrácení času výstavby,
  • nulový nárok na trvalý zábor zahrady nebo jiných využívaných částí pozemku
  • a celkové snížení investičních nákladů.

Pokud má v podkroví vzniknout nový byt pro děti nebo vnoučata majitelů domu, je další výhodou, že nemusí investovat značné prostředky do nákupu stavebního pozemku.

Abyste získali názornější představu, podívejte se na obrázky:

Zvětšení podlahové plochy při zvednutí střechy domu s tzv. stanovou střechou o 0,5
a 0,75 m oproti původnímu stavu, kdy výška obvodového zdiva pod střechou byla 0,25 m.

Obrázek 1: Zvětšení podlahové plochy při zvednutí střechy domu s tzv. stanovou střechou.

Zvýšení podlahové plochy při zvednutí střechy domu s klasickou sedlovou střechou o 0,5 a 0,75 m oproti původnímu stavu, kdy výška obvodového zdiva pod střechou byla 0,25 m.

Obrázek 2: Zvýšení podlahové plochy při zvednutí střechy domu s klasickou sedlovou střechou.

Nezapomeňte na stavební povolení

Při plánování budoucího bydlení v podkroví nezapomeňte dodržet základní pravidla: jedná se o rekonstrukci, takže se nevyhnete úřadům a úkonům spojeným jak se žádostí a vydáním stavebního povolení před zahájením, tak s kolaudací po dokončení stavebních prací.

Věděli jste?

Nástavba domu je považována za novostavbu. Zahrnuje změnu nosných a jiných stavebních konstrukcí a mění rozměry stávající budovy ve svislém směru. Podle stavebního zákona je nutné před zahájením prací vždy získat platné stavební povolení pro všechny typy novostaveb včetně přístaveb a nástaveb.

Není to hračka pro malé děti

Zvednutí střechy není jednoduchý stavební zásah a ne každé konstrukční řešení ho umožňuje. Dobrou zprávou je, že zvednutí střechy je obvykle možné u všech domů standardní konstrukce, tj. pokud se jedná o cihlové (zděné) domy se železobetonovými vazbami, a také u většiny dřevostaveb (rozhoduje statický posudek). V porovnání s výstavbou kompletní budovy od základů se vždy jedná o podstatně menší rozsah prací.

Mějte však na paměti, že se v žádném případě nejedná o práci, do níž by se stavebník mohl pustit svépomocí. Rozhodně si ke svým plánům přizvěte architekta nebo projektanta, který zajistí i statické posouzení stávající střechy a všech přilehlých konstrukcí, naplánuje jejich úpravy a celý postup výstavby včetně rozsahu.

Jak se to dělá?

Samotné zvedání střechy musí provádět realizační firma, která má v tomto oboru zkušenosti. Jejím úkolem bude podle pokynů projektanta složit střešní krytinupřipravit krov k odstranění ze stavby. Krov bude třeba vyztužit a zajistit, aby jej bylo možné zvednout a uložit na vyhrazeném místě.

Krov se zvedne pomocí vhodného jeřábu (s požadovanou nosností) a umístí se obvykle na dočasnou konstrukci. Podepře krov po dobu potřebnou k provedení betonářských
a zednických prací spojených s výstavbou nosných zdí do výšky odpovídající projektu nového podkroví.

V okamžiku, kdy je nástavba domu dokončena, jeřáb vrátí nosnou konstrukci zpět na dům. Poté se krov doplní střešním pláštěm. Bude zahrnovat:

  • zateplení odpovídající požadavkům tepelně-technické normy,
  • ochranu tepelné izolace parozábranou ze strany interiéru,
  • a ochranu pojistnou hydroizolací ze strany exteriéru.

Cenné rady ohledně zateplení a výměny oken vám poskytne odborník.

Získejte konzultaci

Co se stane se střešní krytinou? Střešní krytina dává střeše konečný vzhled. V tomto případě mají investoři dvě možnosti. Pokud sejmete ze střechy relativně novou krytinu, která má před sebou ještě dostatečně dlouhou životnost, můžete ji znovu nainstalovat. Existují však střešní krytiny, které se z různých důvodů nevyplatí znovu instalovat, a proto je vhodnější je vyměnit za nové. Pokrývačské firmy s praktickými zkušenostmi vám v tomto ohledu poradí a pomohou vám vybrat variantu, která bude ideálně splňovat vaše požadavky.

Náš TIP:

Pokud z jakéhokoli důvodu není možné zvednout střechu vcelku, lze střešní konstrukci demontovat a po dokončení nástavby ji v opačném pořadí vrátit na dům. Jednotlivé části krovu je třeba očíslovat, označit jejich přesnou polohu v konstrukci a samozřejmě ji dodržet při zpětné montáži.

Domov bez limitů a omezení

Pro vnitřní řešení nástavby v podstatě neexistují žádná omezení s výjimkou statických. Mohou v ní být balkony a terasy s požadovanými okenními nebo dveřními výplněmi. Samotná okna a dveře na fasádě jistě nebudou stačit k dostatečnému prosvětlení nově vybudovaného podkroví. Proto sáhněte po strešních oknech, s nimiž můžete vytvořit dokonale prosvětlený interiér.

K dispozici je dnes množství řešení – instalace jednotlivých střešních oken, jejich horizontální i vertikální kombinace, lomené sestavy s doplňkovým fasádním oknem, střešní balkonterasa

Doplňková vybavení nabízená výrobci střešních oken vám pomohou zajistit nejen ochranu před nežádoucími zvědavci, stínění místností, ale například i automatické větrání prostor anebo uzavření oken s přicházejícím deštěm. Samozřejmostí je možnost dálkového ovládání a napájení například z fotovoltaického panelu. V některých případech světlo do interiéru přivedou světlovody, které se rok od roku těší větší oblibě.

Finalizace v duchu snů, trendů i zásad

Stavební technologie umožňují umístit do půdních prostor libovolné místnosti. Je však dobré rozhodnout se o dispozičním řešení předem. Koupelny a kuchyně jsou vždy částí obydlí s vyšším rizikem tvorby většího objemu vodních par a je správné tomu přizpůsobit skladbu střešního pláště. Dobrý architekt či projektant vás upozorní na všechny souvislosti. Při plánování pokojů, koupelen a dalších zařízení v podkroví zohlední nejen vaše představy, ale také stavebně-fyzikální vztahy.

TIP NA ZÁVĚR:

V podkroví se střídají klasické stěny se šikmými a právě v tom spočívá jeho kouzlo, ale také náročnost. Při výběru zařizovacích předmětů je někdy nutné respektovat i takovou zdánlivou maličkost, jako je šířka a tvar přístupového schodiště. Nabídka v obchodech s nábytkem je však obrovská. Možná oceníte nábytek v demontovaném stavu, s nímž se lépe manipuluje při přepravě. Pravděpodobně budete také muset využít služeb zručného truhláře, který vám vyrobí nábytek na míru, zejména pokud jde o úložné prostory.

Bydlení v podkroví má své kouzlo. Možná budete muset překonat více schodů, ale získáte tak velmi zajímavé, a dokonce jedinečné obytné prostory. Mohou být realizovány tvůrčími schopnostmi samotných obyvatel nebo vynikajícím profesionálním bytovým architektem. Nezapomeňte však, že méně je někdy více a udržujte interiér co nejotevřenější. Nejenže se vám bude lépe uklízet, ale také se vám bude lépe žít v duchu současných trendů.