Zdravé a spokojené bydlení v jakékoliv budově je podmíněno jejím správným osazením do terénu a vhodnou orientací jednotlivých prostor na světové strany. Proto je pro budoucí kvalitní bydlení důležitý výběr správného pozemku.

Při výběru pozemku je nutné posuzovat více hledisek, od orientace vůči světovým stranám přes rozměry a jejich proporce, přístup na pozemek a k budoucí nemovitosti až po typ terénu. Vhodným výběrem stavebního pozemku lze výrazně ovlivnit náklady na výstavbu a provoz samotné stavby.

Orientace na světové strany

Rozmístění jednotlivých místností a jejich orientace na světové strany jsou důležitým kritériem z hlediska tepelných zisků a ztrát budovy. Uvažujeme-li nad výstavbou pasivního domu, hlavním požadavkem bude orientovat všechna velká okna na jih a využít tak pasivní tepelné zisky tvořené prostupem slunečních paprsků přes skleněné tabule.

TIP

Na jih by měly být orientovány především obývací pokoje, dětské pokoje, případně pracovny. Na severní straně domu pak bude ložnice, kuchyně, koupelna, technické a skladovací prostory a chodby.

Pokud budeme na jižní stranu orientovat obytné místnosti, od podzimu až do jara budou tyto prostory prohřívat paprsky slunce, které je právě v těchto ročních obdobích poměrně nízko nad obzorem. Akumulační schopnosti jižní strany stavby mohou být posíleny například celoplošnou betonovou podlahou nebo zděnými stěnami v prosluněných místnostech.

V letních vedrech, kdy je slunce vysoko nad obzorem, mohou být okna jižní strany stavby chráněna přečnívající římsou nebo vhodnými stínicími prvky, například markýzami či exteriérovými roletami, které chrání okna i před mechanickým poškozením. Vynikající ochranou mohou být listnaté stromy, ktoré stíní jižní fasádu v létě a na podzim po opadání listí propouští sluneční paprsky.

TIP

Necháte-li střešní okno pootevřené při stažené venkovní roletě, zajistíte tím proudění čerstvého vzduchu dovnitř. Další velkou výhodou venkovní rolety je, že zabraňuje pronikání jakéhokoliv světla do místnosti v kterékoliv části dne. O vlastnostech venkovních rolet se dočtete zde. Problém přehřívání řeší i zmiňované venkovní markýzy, o kterých se více informací dozvíte zde. Další variantou je lehká venkovní roleta z nepropustné tkaniny, o ktoré si můžete přečíst po kliknutí sem.

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Jakýkoliv pasivní dům, který by byl špatně orientován na světové strany, nemůže splňovat požadavky na energetickou úspornost, ale ani na dobrý pocit z nového domova. Užitná hodnota rodinného domu s obývacím pokojem orientovaným na sever nebo na východ prudce klesá. K životu nutně slunce potřebujeme – nejen teplo, které nám poskytuje, ale také světlo. Na severní stranu umístěte raději kuchyni. Ta přímé oslnění nepotřebuje a nižší teplota je v ní vhodnější i při práci s potravinami. 

Zlatá pravidla versus kompromisy

V konečném důsledku jde při správném umístění stavby vzhledem ke světovým stranám o nejvyšší zisky z využívání sluneční energie a minimalizaci tepelných ztrát objektu. Solární pohodu v nemovitosti vytvoříme nejlépe tak, že na jižní stranu orientujeme dispozičně otevřené prosklené obytné prostory a severní stranu budovy budeme maximálně chránit před tepelnými ztrátami co nejcelistvější fasádou, případně její část necháme zapuštěnou do svahu. Dnes jsou samozřejmě k dispozici kvalitní okna s izolačními trojskly, takže pokud máte v domě místnosti orientované na sever, které vyžadují více přirozeného světla, nemusíte je nutně vybavit jen malými okny – kvalitní okna s trojsklem jsou v tomto případě ideálním řešením.

Věděli jse?

S elementárními pravidly počítají architekti již při úvodních úvahách o osazení stavby na pozemku – jejich cílem je zajistit zachytávání sluneční energie během studených měsíců a zabránit přehřívání v letním období.

Ne vždy lze ale nemovitost vzhledem ke světovým stranám optimálně umístit. Odborníci říkají, že přípustná odchylka od jižní orientace je přibližně 22,5°, přičemž se upřednostňuje orientace na jihozápad. Správná orientace domu na světové strany poměrně často naráží na legislativu vyžadující dodržení uliční strany, směru zástavby nebo směrování hřebene střechy. Pak je jen na stavebnících a architektech, aby hledali kompromisní řešení pro co nejlepší kompenzaci vynucených podmínek umístění stavby.

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Rozměry stavebního pozemku a jeho proporce

I rozměry stavebního pozemku a jeho proporce mají velký vliv na užitné vlastnosti nemovitosti, která je na něm postavená. Příliš úzké pozemky jsou omezující z hlediska dodržení odstupových vzdáleností od sousedních nemovitostí. Stavby jsou pak projektovány jako prodloužené, s poměrně velkými hloubkami prostor, které se z fasády jen těžko dostatečně prosvětlují přirozeným světlem a prohřívají slunečními paprsky.

Dobrou zprávou je, že problematiku dostatečného prosvětlení podobných prostor pomáhají řešit střešní okna, světlíky a světlovody, kterými lze denní světlo přivést i do takových prostor, které by se za standardních podmínek slunečních paprsků celoročně nedočkaly.

Světlovody

Světlovody jsou schopné přenést sluneční i měsíční světlo až na vzdálenost 6 metrů od střechy. Proto jsou vhodné do menších pokojů, koupelen nebo na chodby, které se nacházejí uvnitř dispozice a nemají okna. Světlo, které přivedou dovnitř, se rovná svítivosti 60 W žárovky. Díky jednomu světlovodu tedy můžete ročně ušetřit přibližně 400 hodin svícení žárovkou. Kromě toho je denní světlo pro lidský organismus mnohem příznivější než umělé. Máte-li zájem o informační výpočet ceny světlovodu, klikněte sem.

Přístup na pozemek

Ideální přístupová cesta na stavební pozemek je vedena z jeho severní strany. Přístupová cesta, parkovací místo pro automobil nebo garáž tak budou umístěny na severní straně domu, popřípadě po jeho stranách. V takovém případě nijak neovlivní využití jižní fasády k akumulaci světla a tepla ani výhledy přes velkorysé prosklení. Takové logické umístění přístupu na pozemek pomůže situovat vstupní místnost i chodby do severní části budovy.

Terén

Charakter terénu je rozhodující pro výběr typu stavby vhodné pro pozemek. Obecně stavebníci preferují rovinaté, případně mírně zvlněné stavební pozemky. I strmější pozemky však mají své kouzlo a problematika vhodného umístění stavby na nich bývá výzvou pro stavebníka i projektanta. V každém případě může být svah směřující jižním směrem pro budoucí nemovitost přínosem. Stavba se do něj může zapustit tak, že severní strana a části východní a západní strany domu budou přirozeně chráněné. Jde o pasivní ochranu před chladnými větry ze severu. K této ochraně přispívá i souvislá výsadba jehličnatých stromů na severní straně nebo na straně převládajících větrů.

ZAJÍMAVOST

V případě projektování nízkoenergetického nebo pasivního domu dokáže zkušený architekt navrhnout přiměřený tvar a hmotu stavebního objektu, která bude v souladu s okolním terénem a umístěním pozemku, a dokonce pro něj tyto atributy budou benefitem.

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Co můžete udělat pro kvalitní bydlení?

Pro zdravé bydlení je důležitá nejen správná orientace domu na světové strany, ale také další faktory. Pokud je při výběru stavebního pozemku citlivě zohledníte, získáte místo pro kvalitní bydlení s optimalizovanými náklady na energie.

Charakteristický dům splňující současná kritéria pro pasivní bydlení dnes vypadá asi tak, že jeho jižní fasáda je tvořena poměrně velkorysými prosklenými plochami, které jsou před letním „upečením“ chráněny vhodným stíněním. Stínicí technika nechrání jen před slunečními paprsky a světlem i přehříváním, ale celoročně zajišťuje intimitu prostor a v zimním období zamezuje únikům tepla. Celoročně pomáhá předcházet také mechanickému poškození oken během extrémních meteorologických jevů.

Výhodou je i zimní zahrada předsazená na východní nebo západní fasádě. V chladnějších měsících jsou její prostory vyhřívány sluncem a působí jako izolant a zásobník tepla pro obytné části domu. Takovým umístěním zimní zahrady zůstane jižní průčelí uvolněné pro zasklené plochy a zároveň se zachová zásobování prostor domu teplým předehřátým vzduchem ze zimní zahrady.

TIP

Dobře navržená zimní zahrada pomáhá v odvětrávání přehřátého vzduchu z interiéru větracím otvorem v její horní části. Podobně izolují a zajistí předehřátí vzduchu i zasklený balkon nebo lodžie. V bytech představují jakousi mini zimní zahrádku. Všechny tyto prvky jsou součástí moderní architektury podílející se na konečném vzhledu budov.

Severní strana je pak řešená tak, že díky malému podílu okenních otvorů, důslednému zateplení a dalším opatřením, například zapuštěním severní části domu do terénu, se minimalizují tepelné úniky.

I vhodná zeleň v okolí stavby může přispět ke zvýšení kvality bydlení a ke zlepšení jeho energetické bilance. Osvědčují se hlavně listnaté stromy před jižním průčelím a jehličnaté stromy celoročně chránící severní a návětrnou část domu.

Pozemek není vždy optimální a mnohdy na něm ani nelze navrhnout stavbu s optimálně rozloženými prostory. Vždy je třeba brát v úvahu vztahy vyplývající z charakteru samotného pozemku, případně z okolní zástavby. A vždy je třeba udělat maximum pro to, aby naprojektovaná a následně zrealizovaná stavba poskytla svým obyvatelům kvalitní bydlení, ve kterém kromě tepelných zisků záleží také na zdravém vnitřním prostředí.

TIP NA ZÁVĚR

Věděli jste, že existuje také střešní okno certifikované pro pasivní domy v oblastech s chladným klimatem?

Více cenných rad vám poskytne odborník

Osobní poradenství